Speech Type

Malay Speech-to-Text Converter

Word Count: 0
Character Count: 0

Experience the Revolutionary Malay Speech to Text Technology

Experience the magic user friendly interface of Indonesian Speech to Text technology. Speak, record and your words will turn into beautiful malay script. Use the text anywhere and enjoy the freedom of malay voice speaking instead of only typing.

Effortlessly Convert Speech into Text in Malay

Mengubah ucapan menjadi teks dalam bahasa Melayu tidak pernah semudah ini. Cukup bercakap ke mikrofon anda, tekan butang rakam, dan saksikan keajaiban berlaku apabila perkataan anda muncul dalam tulisan bahasa Melayu yang indah. Ini adalah cara yang lancar dan efisien untuk menjimatkan masa dan tenaga semasa mentranskripsi pemikiran anda. Sama ada anda sedang mentranskripsi ucapan, mencatat nota, atau mencipta kandungan yang menarik, Penukar Ucapan ke Teks Bahasa Melayu kami adalah rakan setia anda. Ia memastikan bunyi yang jelas, menganalisis fonem dengan teliti, dan mencocokkannya dengan pangkalan data yang luas yang mengenal pasti perkataan, frasa, dan ayat. Keputusannya? Transkripsi yang tepat dan teliti yang menangkap hakikat sebenar kata-kata yang diucapkan.

Nikmati kuasa Penukar Ucapan ke Teks Bahasa Melayu kami hari ini dan ubah ucapan anda menjadi teks dengan mudah seperti tidak pernah sebelum ini. Ucapkan selamat tinggal kepada transkripsi manual dan terimalah kemudahan dan kejituan teknologi inovatif kami.

Note : This software program works only in Google Chrome (Version 25 or better) Browser only.